Restauratie

Molenaars belonen Cuijk voor molenbeleid

molen_01Cuijk, Afgelopen maand is molenaar Stefan Willems benaderd door het bestuur van het Gilde van Vrijwillig Molenaars met een verheugende mededeling dat de
“Evert Smit biotoopprijs”, waarvoor de molenaar van korenmolen Jan van Cuijk de gemeente Cuijk heeft voorgedragen, is toegekend.

Deze biotoopprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de verbetering van de molenbiotoop. De prijs draagt sinds 1998 de naam van Evert Smit, als eerbetoon aan een groot voorvechter van de molenbiotoop.

Volgens Joyce Beneker,  Bestuurslid van het Gilde van Vrijwillig Molenaars , is de gemeente Cuijk zeer vereerd met de toekenning van de biotoopprijs. Naast een oorkonde hoort bij deze prijs ook een geldbedrag van € 500,00.

Molens staan nooit op een willekeurige plek. Het molentype dat men aantreft zegt iets over de geschiedenis van het landschap. Binnen dat landschap is de molenlocatie zo gekozen dat de molen optimaal kon functioneren. De omgeving waarmee een molen in relatie staat, noemen we de molenbiotoop. Een goede molenbiotoop is van fundamenteel belang voor de werking en het behoud van de molen. Molens vormen een karakteristiek - en uniek Nederlands - herkenningspunt in menig dorpsgezicht of landschap. En door de historische wisselwerking tussen molen en landschap is de molenbiotoop ook cultuurhistorisch van groot belang.

Een goede molenbiotoop maakt het mogelijk dat een molen regelmatig in bedrijf is. Een draaiende molen behoeft aanzienlijk minder vaak groot (en dus kostbaar) onderhoud dan een stilstaande molen!

Volgens  de Cuijkse molenaar Stefan Willems is deze beloning een mooie afsluiting van het Jubileumjaar. In 2010 hebben we het 150 jaar bestaan van de molengevierd. In augustus is de molen , die afgelopen voorjaar flink onderhanden is genomen, heropend tijdens de tweedaagse molenfeesten.

In overleg met de gemeente Cuijk is er afgelopen winter een plan opgesteld om de molen meerwindvang te geven. Zo is de bossage aan de oostkant van de molen aan de Odiliadijk gekapt en heeft de Wildsingel en het Moleneind aan de westkant van de molen een flinke snoeibeurt gehad. Op het moment dat deze werkzaamheden uitgevoerd werden besloot Rijkswaterstaat ook nog eens een 6 tal bakenbomen langs de Maas te rooien. Dit heeft tot gevolg gehad dat de wind aan- en afvoer drastisch is verbeterd. Maar we moeten er nu wel bovenop blijven zitten en blijven toezien dat dit nu zo blijft, ook in de particulieren tuinen aldus de zeer tevreden molenaar.

Op vrijdag 14 januari 2011 zal deze prijs uitgereikt worden aan de  Wethouder van de Gemeente Cuijk om 13.00 uur op de molen. U bent van hart welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ons adres: Heerstraat 4 te Cuijk.