Gemeente Cuijk ontvangt Evert Smit Biotoopprijs voor molen

 

Het Gilde van Vrijwillig Molenaars heeft de Evert Smit Biotoopprijs toegekend aan gemeente Cuijk, vanwege de inzet voor verbetering van de molenbiotoop van de korenmolen Jan van Cuijk. Molenaar Stefan Willems heeft de gemeente voorgedragen voor deze prijs.
Biotoopprijs

De Molen Jan van Cuijk vormt een karakteristiek herkenningspunt in het landschap en is voor Cuijk voor grote cultuurhistorische waarde. Een goede molenbiotoop maakt het mogelijk dat de molen regelmatig in bedrijf is, waardoor minder groot onderhoud nodig is. Molenaar Stefan Willems en gemeente Cuijk hebben afgelopen winter een plan opgesteld om de molen meer windvang te geven. Een aantal bomen in de directe omgeving zijn gekapt of gesnoeid, waardoor de wind aan- en afvoer is verbeterd.

De biotoopprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de verbetering van het landschap waarin een molen staat. De prijs is een mooie afsluiting van het jubileumjaar van de molen Jan van Cuijk. In 2010 is het 150 jarig bestaan van de molen gevierd. Tijdens de tweedaagse molenfeesten in augustus is de molen heropend en konden bezoekers zien hoe de molen werkt.

Naast een prachtige oorkonde mocht de heer Stoffels een cheque van  € 500,- in ontvangst nemen. De wethouder stelde dit  bedrag direct beschikbaar aan de molen.

Foto: de heer Vellinga, voorzitter van het Gilde van Vrijwillig Molenaars, overhandigt de Evert Smit biotoopprijs aan wethouder Stoffels voor de korenmolen Jan van Cuijk.